VÁŠ PROSTOR
PRO SDÍLENÍ
MATERIÁLŮ
PRO DĚTI
100% garance spokojenosti

Jana Hrázská


profil
Stránky MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi: http://narovine.eu Stránky naší MŠ a ZŠ na facebooku: https://www.facebook.com/groups/500208380038954/ Stránky o alternativních školách: http://www.alternativniskoly.cz/

Číslo 140000080
Registrován dne 01.10.2014
Webová adresa narovine.eu

Produkty nahrané uživatelem


plus
thumb

Slovní zásoba v AJ – hračky

Rozvoj slovní zásoby v angličtině. Přiřazování slova k obrázku. Na zadní straně kontrola.

Hodnocení
1087x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Antonyma ČJ - AJ

Párování slov opačného významu.

Hodnocení
769x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Párové souhlásky na konci slov

Karta s dírkami leží na papíře, dítě do otvorů vepisuje správné písmeno.

Hodnocení
1693x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Tvary písmen

Obrysy písmen nejen k vybarvování.

Hodnocení
1773x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Symboly slovních druhů

Přehled Montessori symbolů pro slovní druhy.

Hodnocení
690x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Tvrdé a měkké slabiky

Třídění obrázků podle toho, zda slova obsahují měkkou nebo tvrdou slabiku di, ti, ni - dy, ty, ny.

Hodnocení
1203x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dělení slov na slabiky

Sestavování názvů vyobrazených zvířat a rostlin ze slabik. Včetně kontroly.

Hodnocení
1011x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Počet a délka slabik

Třídění obrázků podle počtu slabik a dále na slova s krátkou, dlouhou slabikou a jejich kombinacemi. Včetně kontroly.

Hodnocení
477x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Antonyma

Dítě páruje protikladná slova a přiřazuje je k adekvátním obrázkům.

Hodnocení
851x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Homonyma

Ke slovu je možné přiřadit více obrázků vyjadřující různé významy slova.

Hodnocení
764x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Domino na počáteční čtení

12 kartiček s názvy a obrázky obvyklých věcí.

Hodnocení
613x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dvouslabičná slova s otevřenou slabikou

Čtení jednoduchých slov, párování slova s obrázkem. Včetně kontroly.

Hodnocení
816x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Počáteční čtení

Skládačky 19 slov s obrázkem. Včetně kontroly.

Hodnocení
991x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pořadí písmen ve slově

Karty s kolíčky. Včetně kontroly.

Hodnocení
697x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Skládání slov z počátečních písmen obrázků

Přiřazování. 12 obrázkových slov a k tomu písmenka. Obsahuje kontrolu.

Hodnocení
917x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Počáteční písmeno ve slově

Spojování obrázků, jejichž název začíná na stejné písmeno.

Hodnocení
432x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Počáteční písmeno ve slově

Přiřazování písmen a věcí na obrázcích.

Hodnocení
507x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Abeceda - párování písmene a obrázku

Kartičky s velkými tiskacími písmeny a kartičky s obrázky.

Hodnocení
3941x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Abeceda – přehled tvarů

Plakátek s přehledem písmen abecedy a obrázků.

Hodnocení
1920x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Rozlišování tvarů písmen

Rozlišování tvarů písmen, párování malých, velkých a psacích …

Hodnocení
521x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dopravní značky - domino

21 kartiček domina s nejobvyklejšími značkami.

Hodnocení
725x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Planety Sluneční soustavy

Pořadí a vlastnosti.

Hodnocení
1281x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Planety – velikost a vzdálenost od Slunce

Karty s podobou, velikostí a vzdáleností od Slunce – podklad pro výrobu modelu Sluneční soustavy.

Hodnocení
1575x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Procvičení názvů planet

Pracovní list s obrázky planet, počátečními písmeny jejich názvů a naznačeným počtem písmen k doplnění.

Hodnocení
1109x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vznik vesmíru

Text o velkém třesku a vzniku hvězd.

Hodnocení
836x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Souhvězdí

40 kartiček se schématem souhvězdí. Děti mohou vyrábět vlastní knížečku se souhvězdími.

Hodnocení
2356x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Planety a jejich měsíce

Kartičky s obrázkem planety, charakteristikou a počtem měsíců.

Hodnocení
893x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pořadí planet – vybarvování, stříhání, řazení

Vybarvené a vystřižené planety se lepí na černý papír tak, jak jdou za sebou.

Hodnocení
2921x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Planety (vzhled a název)

Třísložkové karty planet sluneční soustavy + Ceres a Pluto.

Hodnocení
1400x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Stavba Země (vrstvy)

Přiřazování kartiček s názvy k obrázku.

Hodnocení
617x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Atmosféra

Vrstvy v atmosféře – těžší verze, lehčí verze a správné řešení.

Hodnocení
361x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Fáze Měsíce

Přehled fází a třísložkové karty.

Hodnocení
1345x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Výběr slova k obrázku

Dítě k obrázku vybere a zakroužkuje odpovídající slovo.

Hodnocení
736x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dějiny dobývání vesmíru

Karty s událostmi a jejich popisem k řazení podle data.

Hodnocení
1251x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dinosauří karty – větší bere

Kartičky s obrázky a váhou jednotlivých dinosaurů.

Hodnocení
613x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dinosauři ve čtvercové síti

Překreslování obrázků ve čtvercové síti.

Hodnocení
301x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Stromy – keře – byliny

Třídění obrázků do třech kategorií.

Hodnocení
901x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Co se pěstuje na plantážích

Skořice, vanilka, ananas, čajovník – vždy jedna knížečka s informacemi na čtení a druhá na doplňování.

Hodnocení
722x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Řeka Amazonka - projekt

Zadání k tvorbě řeky a informací o ní na balicí papír.

Hodnocení
286x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Kostra

Přehled názvů hlavních kostí.

Hodnocení
893x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Určování světových stran bez kompasu

Přehled možností jak určovat světové strany v přírodě.

Hodnocení
861x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Města ČR

Výroba knížek s obrázkovými informacemi o městech.

Hodnocení
856x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pohoří ČR

Pracovní listy na zobrazení nadmořské výšky 13 hor a 7 měst.

Hodnocení
473x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zpravodaj z Antarktidy

Zadání témat pro společnou tvorbu „věděckého časopisu“ z Antarktidy.

Hodnocení
267x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Profese

Kartičky s názvy profesí.

Hodnocení
376x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zvířata oceánů

Soubor kartiček. Párování barevného obrázku k černobílému obrázku s názvem.

Hodnocení
726x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Včela

Přikládání částí těla na nákres včely.

Hodnocení
762x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Plodiny na poli

Párování plodiny k obrázku pole.

Hodnocení
2315x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pavouci na pavučině

Děti omotávají tácek bavlnkou a následně na něj přilepí (např. tavnou pistolí) pavouky.

Hodnocení
182x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Oceán

Osmisměrky. V tajence zadání úkolu.

Hodnocení
465x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vývoj motýla

Přikládání kartiček a modelů. Doplněk k plastové pomůcce.

Hodnocení
432x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vývoj motýla – knížka

Párování. Děti vybarví vývojové fáze motýla a vlepí do správného okénka.

Hodnocení
490x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zapichovátka na louku

Děti na louce hledají rostliny z obrázků a zapichovátka zapichují k reálným rostlinám.

Hodnocení
215x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Smetánka lékařská

Části těla rostlin. Přiřazování textu k obrázku, třísložkové kartičky a skládačka.

Hodnocení
912x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Beruška lezoucí

Hračka na procvičování motoriky. K tématu louka.

Hodnocení
550x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Biotopy ČR

Osmisměrky. Po vyškrtání obyvatel biotopy zbyde jako tajenka jeho název. Dvě obtížnosti.

Hodnocení
988x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Délka not

Pracovní list na procvičení psaní houslového klíče a not o různých délkách.

Hodnocení
481x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Notová osnova

Základní pojmy. Včetně kontroly.

Hodnocení
479x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Tvary číslic

Poznávání stejných číslic v různých fontech.

Hodnocení
66x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Berušky

Domino na číselnou řadu do 10.

Hodnocení
573x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Stovková tabulka

Montessori pomůcka na orientaci v číselné řadě do 100.

Hodnocení
358x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Číselná řada do 100

Vyskládáním číselné řady na Stovkové tabuli vznikne obrázek. Včetně kontroly.

Hodnocení
793x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Čtení čísel do milionu

Páruje se slovní zápis s číslem.

Hodnocení
561x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Žetonky na Známkovou hru

Jednotky, desítky, stovky a tisíce.

Hodnocení
488x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Výměna v bance

Příklady na nácvik výměny v bance. Včetně kontroly.

Hodnocení
332x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Znaménka > < =

Seznámení dětí se znaménky větší, menší, rovná se pomocí porovnávání velikoství předmětů.

Hodnocení
205x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Domino – berušky

Párování dvou polovin berušky se stejným počtem teček.

Hodnocení
351x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Porovnávání – čísla do 20, do 100, do 1000,…

Porovnávání čísel. Různé úrovně. Včetně kontroly.

Hodnocení
479x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Rybník

Rozklady čísel. Hledání možných kombinací.

Hodnocení
198x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Hra – sčítání čísel do dvanácti

Hraje se se dvěma kostkami najednou. Postupuje se o hozený součet.

Hodnocení
290x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Suma peněz při placení

Děti přiřazují správný součet k množině obrázků peněz.

Hodnocení
462x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vracíme na 100 Kč

Kartičky s obrázky a cenou zboží. Včetně kontroly.

Hodnocení
547x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Sčítání a odčítání do dvaceti

Děti počítají příklady a přikládají ke správným výsledkům.

Hodnocení
291x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Písemné násobení pod sebou

Tři úrovně obtížnosti. Včetně kontroly.

Hodnocení
422x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Procvičování násobilky – Černý Petr

V montessori barevném kódování. Pro samostatnou práci lze využít jako párování příkladu s výsledkem.

Hodnocení
766x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Násobilkové domino

Nejsnazší úroveň růžová, nejtěžší zelená.

Hodnocení
728x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Geometrická tělesa

Návod na používání montessori pomůcky.

Hodnocení
579x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Geometrická komoda

Návod na používání montessori pomůcky.

Hodnocení
395x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Násobkové řady

Vytváření násobkových řad. Barevné kódování podle montessori.

Hodnocení
605x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Malá šestiúhelníková krabice

Návod na používání montessori pomůcky určené pro rozvoj smyslového vnímání.

Hodnocení
332x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Násobková tabulka

Hledání násobků a prvočísel. Přikládání barevných čtverečků. Použito barevné kódování montessori matematiky.

Hodnocení
610x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Malá násobilka

Přehled. Montessori barevné kódování.

Hodnocení
496x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Prvočísla

90 kartiček s příklady a k tomu proužky s výsledky.

Hodnocení
257x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dělení – domino

48 kartiček domina s příklady na dělení. Tři úrovně náročnosti.

Hodnocení
629x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dělení

27 příkladů s výsledky. Na zadní straně kontrola.

Hodnocení
530x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Velké dělení

Náhrada za dřevěné dělící tabulky k velkému dělení. K tomu 36 příkladů včetně kontroly.

Hodnocení
370x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dělící tabulka s příklady

122 příkladů na dělení včetně kontroly a návod na domácí výrobu montessori pomůcky na dělení k tomu.

Hodnocení
503x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Číselné logické řady

Cílem je vyškrtat čísla, která do řady nepatří (to už je poměrně dost těžké).

Hodnocení
1152x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zlomky v obdélníku

Pomůcka vypadá na první pohled náročně, ale děti mi opakovaně dokazují, že je pro ně příjemná.

Hodnocení
525x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pyramidy + – x

Procvičování sčítání, odčítání a násobení.

Hodnocení
910x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
623x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pojmy pro +, -, X, :

Menšenec, menšitel, rozdíl apod.

Hodnocení
264x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Desetinná čísla

Pojmenování částí desetinného čísla

Hodnocení
395x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Římské číslice

Kartičky k přiřazování a původ římských číslic.

Hodnocení
701x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Geodeska

Návod na výrobu.

Hodnocení
236x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Geomag

Vzory pro stavby.

Hodnocení
81x
plus
thumb

Geometrická tělesa

Základní pojmy - názvy, vlastnosti, počty vrcholů, hran a stěn. Přiřazování obrázků s tvary reálných předmětů.

Hodnocení
2071x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Hodiny

Pomůcka na učení času na ručičkových hodinách. Včetně kontroly.

Hodnocení
877x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Převody jednotek času

Hra podobná dominu. Přikládání odpovídající doby v různých jednotkách času.

Hodnocení
623x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Objem - jednoduché převody

Hra podobná dominu. Přikládání odpovídajícího množství v různých jednotkách objemu.

Hodnocení
488x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Logické řady

Doplňování posledního obrázku do řady.

Hodnocení
884x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Osová souměrnost na geodesce

Předlohy – poloviny obrázků.

Hodnocení
304x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Předlohy pro stavby z kostek

Kartičky s předlohami

Hodnocení
1453x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dny v týdnu a měsíce

Přiřazování názvů k číslům.

Hodnocení
392x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Třídění jednotek k veličinám

Ke každé veličině patří několik jednotek. Na zadní straně barveně kontrola.

Hodnocení
573x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Obvod a obsah

Úkoly na měření obvodu a obsahu.

Hodnocení
346x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Půdorys, nárys, bokorys

Pohledy na stavbu.

Hodnocení
385x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pojmy v geometrii

Párování. Předloha pro rýsování.

Hodnocení
778x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Celé hodiny - domino

Hraje se jako domino

Hodnocení
651x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Měření délky

Úkoly na měření délky.

Hodnocení
410x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Teplota

Piktogramy, popisky a graf na měření teploty.

Hodnocení
180x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Roční období

4 základní obrázky

Hodnocení
457x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Značky jednotek

Přiřazování jednotky a její značky.

Hodnocení
366x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Původ jednotek

Kartičky k přečtení.

Hodnocení
180x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Číselné řady

Doplňování do 20, do 100, do 1000, do 1000000.

Hodnocení
443x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
109x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Ježek (popř. obrácený cedník)

Zastrkávání špaget do otvorů.

Hodnocení
165x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
176x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Červené tyče

Postup pro práci s tyčemi.

Hodnocení
309x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Hnědé schody

Návod na používání montessori pomůcky Hnědé schody. Rozvoj smyslového vnímání.

Hodnocení
271x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Barevné válečky

Návod na používání montessori pomůcky. Rozvoj smyslového vnímání.

Hodnocení
264x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Barevná čtyřúhelníková krabice

Sada k rozvoji smyslového vnímání a začátkům geometrie. Skládání.

Hodnocení
521x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
237x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Válečky s úchyty

Návod na používání montessori pomůcky Válečky s úchyty. Rozvoj smyslového vnímání.

Hodnocení
195x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Smirkové tabulky

Návod na používání montessori pomůcky Smirkové tabulky. Slouží k rozvoji vnímání hmatem.

Hodnocení
133x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Sluchové válečky

Návod na používání montessori pomůcky Sluchové válečky, která rozvíjí vnímání zvuku. Párování.

Hodnocení
119x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zvonky

Návod na používání montessori pomůcky sada zvonků.

Hodnocení
135x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Binomická a trinomická krychle

Návod na používání montessori pomůcky binomická a trinomická krychle. Odvození vzorců (a+b)3 a (a+b+c)3 zážitkovou metodou.

Hodnocení
482x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Netopýři

11 otázek a odpovědí s tématikou netopýrů, plus ilustrativní obrázky.

Hodnocení
285x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vývoj plodu po měsících

Série karet k vývoji lidského plodu v děloze po měsících.

Hodnocení
974x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vnitřní orgány lidského těla

Reálné obrázky, názvy a popisy funkce a vzhledu orgánů k modelu lidského těla.

Hodnocení
1626x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

BINGO - Pojmy související s polem

Hra bingo. Rozvoj slovní zásoby, postřeh, párování.

Hodnocení
602x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Motýli z českých luk

2 verze párování motýlích křídel. Pro větší děti s názvy a pro menší podle barev.

Hodnocení
1780x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Slovíčka AJ – Zvířata

Přiřazování slov v angličtině k obrázkům s českým názvem. Celkem 42 obrázků. Včetně kontroly.

Hodnocení
984x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Slovíčka AJ - Oblečení a obutí

Přiřazování slov v angličtině k obrázkům s českým názvem. Celkem 15 obrázků. Včetně kontroly.

Hodnocení
787x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Antarktida – mapy

Různé mapy Antarktidy (ptačí perspektiva, zeměpisné, obrázková, se zvířaty) a pracovní list událostí vztahujících se k tomuto…

Hodnocení
611x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Představa o množství peněz

Mince a bankovky pro přiřazování k perlovému materiálu.

Hodnocení
357x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Rozklady – měšce

Dítě přikládá různé kombinace mincí tak, aby součet odpovídal číslu na měšci. Od každého čísla je tolik měšců, kolik je možných…

Hodnocení
518x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Mince a bankovky ke hře na obchod

České mince a bankovky.

Hodnocení
1225x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Domečková hra

Hra podporující komunikaci, smysl pro přesnost, prostorovou představivost.

Hodnocení
425x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Podstavy těles

Rozvoj geometrického vnímání a logiky.

Hodnocení
156x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zametání

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
169x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Nabírání a přemisťování lžící

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
143x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Přemísťování kleštěmi na okurky

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
74x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Přemisťování dvěma lžícemi

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
88x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
90x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Prosívání sítkem

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
133x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Strouhání

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
117x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Drcení a variace mletí mlýnkem

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
128x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Kolíčky

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
195x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Přelévání vody pomocí trychtýře

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
121x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
117x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Rozlévání z konvice do dvou hrnečků

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
91x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Kolíčkování a barevné korálky

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
134x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Použití gumičky

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
138x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zip

Pomůckový list k aktivitě zapínání zipu.

Hodnocení
107x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Knoflíky

Pomůckový list k aktivitě zapínání knoflíků.

Hodnocení
77x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pásek, řemínky s přezkami

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
34x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Šněrování

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
50x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vázání mašle

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
82x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Předlohy pro stříhání - myši

Stříhání podle čáry ke stažení na uvedeném odkazu.

Hodnocení
376x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Používání houby

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
139x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Leštění zrcátka

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
109x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Čištění kamene

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
145x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vystřihovánky Viktorie & Daniel

Oblékací papírová panenka a panáček.

Hodnocení
189x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

What lives on a farm book

Knížka – jednoduchý text s vybarvováním.

Hodnocení
234x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

What lives in the ocean

Jednoduchý text s vybarvováním.

Hodnocení
263x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Anglická abeceda - plakát

Odkaz na anglickou abecedu s obrázky v mnoha barvách.

Hodnocení
215x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – ÚVOD

Úvod do globální metody čtení. Jednotlivé sady kartiček naleznete jako samostatné materiály, když zadáte do vyhledávače "globální…

Hodnocení
428x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – části těla

Sada obrázků částí těla.

Hodnocení
659x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení - domácnost

Sada obrázků věcí v domácnosti.

Hodnocení
316x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – dopravní prostředky

Sada obrázků dopravních prostředků.

Hodnocení
320x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
226x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – hygiena

Sada obrázků k tématu hygiena.

Hodnocení
295x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – jídlo

Sada obrázků s tematikou jídla.

Hodnocení
239x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
321x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
188x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
249x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
288x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
297x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – pole

Sada obrázků s tématikou pole.

Hodnocení
213x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
289x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – roční období

Sada obrázků ročních období.

Hodnocení
416x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – slovesa

Sada obrázků činností.

Hodnocení
234x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – škola

Sada obrázků s tématikou škola.

Hodnocení
181x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
269x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
261x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Planety a trpasličí planety

Ke stažení z www.montessorimon.com. Kontrola a české popisky v přiloženém dokumentu.

Hodnocení
780x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Výroba dinosaura z plastové lahve od piva

Ke stažení na krokotak.com.

Hodnocení
324x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Části těla hlemýždě

3 složkové karty

Hodnocení
140x
plus
thumb

Atentát na Ferdinanda d'Este

Podklady pro dramatickou výchovu

Hodnocení
106x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Časová osa - starověký Egypt, Řecko a Řím

Časová osa, na kterou děti zaznamenávají údaje zjištěné z různých zdrojů (v našem případě z knih a pár článků)

Hodnocení
463x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Nejznámější faraoni Egypta

Úvodní text a skládačky jednotlivých konkrétních faraonů

Hodnocení
127x
plus
thumb

Rostliny čtvrtohor

Skládačky s rostlinami čtvrtohor a k nim list pro zapisování složených rostlin podle biomů Barva písma u skládaček odpovídá…

Hodnocení
203x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Jeskynní malby

Podklady (krátký text a ukázky) pro tvorbu jeskynních maleb

Hodnocení
226x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Sopka - návod

Stručný návod pro pokus k provedení dětmi

Hodnocení
122x
plus
thumb

Věstonická venuše

Předloha pro tvorbu Věstonické venuše z hlíny

Hodnocení
199x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Hra na velký třesk

Popis aktivity, kterou jsme zahajovali školní rok. Vyžaduje větší množství dětí (v našem případě šlo o cca 70 dětí od tří do 15…

Hodnocení
266x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Státy Evropy - vlajky a počet obyvatel;…

Karty na principu větší bere

Hodnocení
539x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Města ČR - počty obyvatel

Karty pro hru větší bere (54 největších měst ČR)

Hodnocení
462x
Zdarma
0 Kč
Zaslání nového hesla
Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje a nemůžete nebo nechcete se připojit přes Facebook, zadejte prosím vaši e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme nové náhradní heslo.