VÁŠ PROSTOR
PRO SDÍLENÍ
MATERIÁLŮ
PRO DĚTI
100% garance spokojenosti

Jana Hrázská


profil
Stránky MŠ a ZŠ Na rovině v Chrudimi: http://narovine.eu Stránky naší MŠ a ZŠ na facebooku: https://www.facebook.com/groups/500208380038954/ Stránky o alternativních školách: http://www.alternativniskoly.cz/

Číslo 140000080
Registrován dne 01.10.2014
Webová adresa narovine.eu

Produkty nahrané uživatelem


plus
thumb

Slovní zásoba v AJ – hračky

Rozvoj slovní zásoby v angličtině. Přiřazování slova k obrázku. Na zadní straně kontrola.

Hodnocení
565x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Antonyma ČJ - AJ

Párování slov opačného významu.

Hodnocení
377x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Párové souhlásky na konci slov

Karta s dírkami leží na papíře, dítě do otvorů vepisuje správné písmeno.

Hodnocení
901x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Tvary písmen

Obrysy písmen nejen k vybarvování.

Hodnocení
1053x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Symboly slovních druhů

Přehled Montessori symbolů pro slovní druhy.

Hodnocení
314x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Tvrdé a měkké slabiky

Třídění obrázků podle toho, zda slova obsahují měkkou nebo tvrdou slabiku di, ti, ni - dy, ty, ny.

Hodnocení
658x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dělení slov na slabiky

Sestavování názvů vyobrazených zvířat a rostlin ze slabik. Včetně kontroly.

Hodnocení
569x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Počet a délka slabik

Třídění obrázků podle počtu slabik a dále na slova s krátkou, dlouhou slabikou a jejich kombinacemi. Včetně kontroly.

Hodnocení
298x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Antonyma

Dítě páruje protikladná slova a přiřazuje je k adekvátním obrázkům.

Hodnocení
532x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Homonyma

Ke slovu je možné přiřadit více obrázků vyjadřující různé významy slova.

Hodnocení
443x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Domino na počáteční čtení

12 kartiček s názvy a obrázky obvyklých věcí.

Hodnocení
417x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dvouslabičná slova s otevřenou slabikou

Čtení jednoduchých slov, párování slova s obrázkem. Včetně kontroly.

Hodnocení
519x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Počáteční čtení

Skládačky 19 slov s obrázkem. Včetně kontroly.

Hodnocení
618x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pořadí písmen ve slově

Karty s kolíčky. Včetně kontroly.

Hodnocení
453x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Skládání slov z počátečních písmen obrázků

Přiřazování. 12 obrázkových slov a k tomu písmenka. Obsahuje kontrolu.

Hodnocení
578x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Počáteční písmeno ve slově

Spojování obrázků, jejichž název začíná na stejné písmeno.

Hodnocení
288x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Počáteční písmeno ve slově

Přiřazování písmen a věcí na obrázcích.

Hodnocení
362x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Abeceda - párování písmene a obrázku

Kartičky s velkými tiskacími písmeny a kartičky s obrázky.

Hodnocení
2092x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Abeceda – přehled tvarů

Plakátek s přehledem písmen abecedy a obrázků.

Hodnocení
1008x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Rozlišování tvarů písmen

Rozlišování tvarů písmen, párování malých, velkých a psacích …

Hodnocení
362x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dopravní značky - domino

21 kartiček domina s nejobvyklejšími značkami.

Hodnocení
457x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Planety Sluneční soustavy

Pořadí a vlastnosti.

Hodnocení
693x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Planety – velikost a vzdálenost od Slunce

Karty s podobou, velikostí a vzdáleností od Slunce – podklad pro výrobu modelu Sluneční soustavy.

Hodnocení
878x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Procvičení názvů planet

Pracovní list s obrázky planet, počátečními písmeny jejich názvů a naznačeným počtem písmen k doplnění.

Hodnocení
568x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vznik vesmíru

Text o velkém třesku a vzniku hvězd.

Hodnocení
439x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Souhvězdí

40 kartiček se schématem souhvězdí. Děti mohou vyrábět vlastní knížečku se souhvězdími.

Hodnocení
1122x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Planety a jejich měsíce

Kartičky s obrázkem planety, charakteristikou a počtem měsíců.

Hodnocení
532x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pořadí planet – vybarvování, stříhání, řazení

Vybarvené a vystřižené planety se lepí na černý papír tak, jak jdou za sebou.

Hodnocení
1453x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Planety (vzhled a název)

Třísložkové karty planet sluneční soustavy + Ceres a Pluto.

Hodnocení
816x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Stavba Země (vrstvy)

Přiřazování kartiček s názvy k obrázku.

Hodnocení
352x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Atmosféra

Vrstvy v atmosféře – těžší verze, lehčí verze a správné řešení.

Hodnocení
227x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Fáze Měsíce

Přehled fází a třísložkové karty.

Hodnocení
766x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Výběr slova k obrázku

Dítě k obrázku vybere a zakroužkuje odpovídající slovo.

Hodnocení
435x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dějiny dobývání vesmíru

Karty s událostmi a jejich popisem k řazení podle data.

Hodnocení
633x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dinosauří karty – větší bere

Kartičky s obrázky a váhou jednotlivých dinosaurů.

Hodnocení
351x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dinosauři ve čtvercové síti

Překreslování obrázků ve čtvercové síti.

Hodnocení
174x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Stromy – keře – byliny

Třídění obrázků do třech kategorií.

Hodnocení
496x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Co se pěstuje na plantážích

Skořice, vanilka, ananas, čajovník – vždy jedna knížečka s informacemi na čtení a druhá na doplňování.

Hodnocení
427x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Řeka Amazonka - projekt

Zadání k tvorbě řeky a informací o ní na balicí papír.

Hodnocení
170x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Kostra

Přehled názvů hlavních kostí.

Hodnocení
476x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Určování světových stran bez kompasu

Přehled možností jak určovat světové strany v přírodě.

Hodnocení
462x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Města ČR

Výroba knížek s obrázkovými informacemi o městech.

Hodnocení
478x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pohoří ČR

Pracovní listy na zobrazení nadmořské výšky 13 hor a 7 měst.

Hodnocení
287x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zpravodaj z Antarktidy

Zadání témat pro společnou tvorbu „věděckého časopisu“ z Antarktidy.

Hodnocení
142x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Profese

Kartičky s názvy profesí.

Hodnocení
193x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zvířata oceánů

Soubor kartiček. Párování barevného obrázku k černobílému obrázku s názvem.

Hodnocení
457x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Včela

Přikládání částí těla na nákres včely.

Hodnocení
413x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Plodiny na poli

Párování plodiny k obrázku pole.

Hodnocení
1296x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pavouci na pavučině

Děti omotávají tácek bavlnkou a následně na něj přilepí (např. tavnou pistolí) pavouky.

Hodnocení
132x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Oceán

Osmisměrky. V tajence zadání úkolu.

Hodnocení
271x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vývoj motýla

Přikládání kartiček a modelů. Doplněk k plastové pomůcce.

Hodnocení
301x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vývoj motýla – knížka

Párování. Děti vybarví vývojové fáze motýla a vlepí do správného okénka.

Hodnocení
278x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zapichovátka na louku

Děti na louce hledají rostliny z obrázků a zapichovátka zapichují k reálným rostlinám.

Hodnocení
140x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Smetánka lékařská

Části těla rostlin. Přiřazování textu k obrázku, třísložkové kartičky a skládačka.

Hodnocení
568x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Beruška lezoucí

Hračka na procvičování motoriky. K tématu louka.

Hodnocení
330x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Biotopy ČR

Osmisměrky. Po vyškrtání obyvatel biotopy zbyde jako tajenka jeho název. Dvě obtížnosti.

Hodnocení
497x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Délka not

Pracovní list na procvičení psaní houslového klíče a not o různých délkách.

Hodnocení
311x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Notová osnova

Základní pojmy. Včetně kontroly.

Hodnocení
280x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Tvary číslic

Poznávání stejných číslic v různých fontech.

Hodnocení
46x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Berušky

Domino na číselnou řadu do 10.

Hodnocení
393x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Stovková tabulka

Montessori pomůcka na orientaci v číselné řadě do 100.

Hodnocení
233x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Číselná řada do 100

Vyskládáním číselné řady na Stovkové tabuli vznikne obrázek. Včetně kontroly.

Hodnocení
485x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Čtení čísel do milionu

Páruje se slovní zápis s číslem.

Hodnocení
338x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Žetonky na Známkovou hru

Jednotky, desítky, stovky a tisíce.

Hodnocení
287x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Výměna v bance

Příklady na nácvik výměny v bance. Včetně kontroly.

Hodnocení
193x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Znaménka > < =

Seznámení dětí se znaménky větší, menší, rovná se pomocí porovnávání velikoství předmětů.

Hodnocení
131x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Domino – berušky

Párování dvou polovin berušky se stejným počtem teček.

Hodnocení
271x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Porovnávání – čísla do 20, do 100, do 1000,…

Porovnávání čísel. Různé úrovně. Včetně kontroly.

Hodnocení
323x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Rybník

Rozklady čísel. Hledání možných kombinací.

Hodnocení
127x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Hra – sčítání čísel do dvanácti

Hraje se se dvěma kostkami najednou. Postupuje se o hozený součet.

Hodnocení
210x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Suma peněz při placení

Děti přiřazují správný součet k množině obrázků peněz.

Hodnocení
294x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vracíme na 100 Kč

Kartičky s obrázky a cenou zboží. Včetně kontroly.

Hodnocení
313x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Sčítání a odčítání do dvaceti

Děti počítají příklady a přikládají ke správným výsledkům.

Hodnocení
181x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Písemné násobení pod sebou

Tři úrovně obtížnosti. Včetně kontroly.

Hodnocení
238x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Procvičování násobilky – Černý Petr

V montessori barevném kódování. Pro samostatnou práci lze využít jako párování příkladu s výsledkem.

Hodnocení
419x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Násobilkové domino

Nejsnazší úroveň růžová, nejtěžší zelená.

Hodnocení
388x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Geometrická tělesa

Návod na používání montessori pomůcky.

Hodnocení
368x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Geometrická komoda

Návod na používání montessori pomůcky.

Hodnocení
229x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Násobkové řady

Vytváření násobkových řad. Barevné kódování podle montessori.

Hodnocení
331x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Malá šestiúhelníková krabice

Návod na používání montessori pomůcky určené pro rozvoj smyslového vnímání.

Hodnocení
212x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Násobková tabulka

Hledání násobků a prvočísel. Přikládání barevných čtverečků. Použito barevné kódování montessori matematiky.

Hodnocení
357x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Malá násobilka

Přehled. Montessori barevné kódování.

Hodnocení
286x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Prvočísla

90 kartiček s příklady a k tomu proužky s výsledky.

Hodnocení
151x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dělení – domino

48 kartiček domina s příklady na dělení. Tři úrovně náročnosti.

Hodnocení
362x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dělení

27 příkladů s výsledky. Na zadní straně kontrola.

Hodnocení
330x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Velké dělení

Náhrada za dřevěné dělící tabulky k velkému dělení. K tomu 36 příkladů včetně kontroly.

Hodnocení
217x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dělící tabulka s příklady

122 příkladů na dělení včetně kontroly a návod na domácí výrobu montessori pomůcky na dělení k tomu.

Hodnocení
266x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Číselné logické řady

Cílem je vyškrtat čísla, která do řady nepatří (to už je poměrně dost těžké).

Hodnocení
637x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zlomky v obdélníku

Pomůcka vypadá na první pohled náročně, ale děti mi opakovaně dokazují, že je pro ně příjemná.

Hodnocení
293x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pyramidy + – x

Procvičování sčítání, odčítání a násobení.

Hodnocení
490x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
385x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pojmy pro +, -, X, :

Menšenec, menšitel, rozdíl apod.

Hodnocení
165x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Desetinná čísla

Pojmenování částí desetinného čísla

Hodnocení
227x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Římské číslice

Kartičky k přiřazování a původ římských číslic.

Hodnocení
370x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Geodeska

Návod na výrobu.

Hodnocení
158x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Geomag

Vzory pro stavby.

Hodnocení
54x
plus
thumb

Geometrická tělesa

Základní pojmy - názvy, vlastnosti, počty vrcholů, hran a stěn. Přiřazování obrázků s tvary reálných předmětů.

Hodnocení
1202x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Hodiny

Pomůcka na učení času na ručičkových hodinách. Včetně kontroly.

Hodnocení
466x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Převody jednotek času

Hra podobná dominu. Přikládání odpovídající doby v různých jednotkách času.

Hodnocení
360x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Objem - jednoduché převody

Hra podobná dominu. Přikládání odpovídajícího množství v různých jednotkách objemu.

Hodnocení
294x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Logické řady

Doplňování posledního obrázku do řady.

Hodnocení
563x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Osová souměrnost na geodesce

Předlohy – poloviny obrázků.

Hodnocení
196x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Předlohy pro stavby z kostek

Kartičky s předlohami

Hodnocení
816x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Dny v týdnu a měsíce

Přiřazování názvů k číslům.

Hodnocení
271x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Třídění jednotek k veličinám

Ke každé veličině patří několik jednotek. Na zadní straně barveně kontrola.

Hodnocení
332x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Obvod a obsah

Úkoly na měření obvodu a obsahu.

Hodnocení
216x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Půdorys, nárys, bokorys

Pohledy na stavbu.

Hodnocení
234x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pojmy v geometrii

Párování. Předloha pro rýsování.

Hodnocení
432x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Celé hodiny - domino

Hraje se jako domino

Hodnocení
407x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Měření délky

Úkoly na měření délky.

Hodnocení
260x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Teplota

Piktogramy, popisky a graf na měření teploty.

Hodnocení
106x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Roční období

4 základní obrázky

Hodnocení
310x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Značky jednotek

Přiřazování jednotky a její značky.

Hodnocení
227x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Původ jednotek

Kartičky k přečtení.

Hodnocení
91x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Číselné řady

Doplňování do 20, do 100, do 1000, do 1000000.

Hodnocení
302x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
73x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Ježek (popř. obrácený cedník)

Zastrkávání špaget do otvorů.

Hodnocení
121x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
113x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Červené tyče

Postup pro práci s tyčemi.

Hodnocení
231x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Hnědé schody

Návod na používání montessori pomůcky Hnědé schody. Rozvoj smyslového vnímání.

Hodnocení
187x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Barevné válečky

Návod na používání montessori pomůcky. Rozvoj smyslového vnímání.

Hodnocení
167x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Barevná čtyřúhelníková krabice

Sada k rozvoji smyslového vnímání a začátkům geometrie. Skládání.

Hodnocení
340x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
161x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Válečky s úchyty

Návod na používání montessori pomůcky Válečky s úchyty. Rozvoj smyslového vnímání.

Hodnocení
133x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Smirkové tabulky

Návod na používání montessori pomůcky Smirkové tabulky. Slouží k rozvoji vnímání hmatem.

Hodnocení
94x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Sluchové válečky

Návod na používání montessori pomůcky Sluchové válečky, která rozvíjí vnímání zvuku. Párování.

Hodnocení
76x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zvonky

Návod na používání montessori pomůcky sada zvonků.

Hodnocení
80x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Binomická a trinomická krychle

Návod na používání montessori pomůcky binomická a trinomická krychle. Odvození vzorců (a+b)3 a (a+b+c)3 zážitkovou metodou.

Hodnocení
299x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Netopýři

11 otázek a odpovědí s tématikou netopýrů, plus ilustrativní obrázky.

Hodnocení
182x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vývoj plodu po měsících

Série karet k vývoji lidského plodu v děloze po měsících.

Hodnocení
567x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vnitřní orgány lidského těla

Reálné obrázky, názvy a popisy funkce a vzhledu orgánů k modelu lidského těla.

Hodnocení
899x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

BINGO - Pojmy související s polem

Hra bingo. Rozvoj slovní zásoby, postřeh, párování.

Hodnocení
374x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Motýli z českých luk

2 verze párování motýlích křídel. Pro větší děti s názvy a pro menší podle barev.

Hodnocení
1138x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Slovíčka AJ – Zvířata

Přiřazování slov v angličtině k obrázkům s českým názvem. Celkem 42 obrázků. Včetně kontroly.

Hodnocení
553x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Slovíčka AJ - Oblečení a obutí

Přiřazování slov v angličtině k obrázkům s českým názvem. Celkem 15 obrázků. Včetně kontroly.

Hodnocení
443x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Antarktida – mapy

Různé mapy Antarktidy (ptačí perspektiva, zeměpisné, obrázková, se zvířaty) a pracovní list událostí vztahujících se k tomuto…

Hodnocení
372x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Představa o množství peněz

Mince a bankovky pro přiřazování k perlovému materiálu.

Hodnocení
204x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Rozklady – měšce

Dítě přikládá různé kombinace mincí tak, aby součet odpovídal číslu na měšci. Od každého čísla je tolik měšců, kolik je možných…

Hodnocení
334x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Mince a bankovky ke hře na obchod

České mince a bankovky.

Hodnocení
654x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Násobkové řady – vějíře

Stránka na výrobu násobkových vějířů. Dítě řadí části vějíře ve správném pořadí.

Hodnocení
770x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Domečková hra

Hra podporující komunikaci, smysl pro přesnost, prostorovou představivost.

Hodnocení
271x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Podstavy těles

Rozvoj geometrického vnímání a logiky.

Hodnocení
112x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zametání

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
107x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Nabírání a přemisťování lžící

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
99x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Přemísťování kleštěmi na okurky

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
44x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Přemisťování dvěma lžícemi

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
53x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
56x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Prosívání sítkem

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
95x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Strouhání

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
77x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Drcení a variace mletí mlýnkem

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
89x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Kolíčky

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
140x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Přelévání vody pomocí trychtýře

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
77x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
79x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Rozlévání z konvice do dvou hrnečků

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
59x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Kolíčkování a barevné korálky

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
88x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Použití gumičky

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
104x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Zip

Pomůckový list k aktivitě zapínání zipu.

Hodnocení
74x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Knoflíky

Pomůckový list k aktivitě zapínání knoflíků.

Hodnocení
53x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Pásek, řemínky s přezkami

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
19x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Šněrování

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
31x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vázání mašle

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
52x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Předlohy pro stříhání - myši

Stříhání podle čáry ke stažení na uvedeném odkazu.

Hodnocení
275x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Používání houby

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
100x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Leštění zrcátka

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
82x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Čištění kamene

Pomůckový list k aktivitě.

Hodnocení
102x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Vystřihovánky Viktorie & Daniel

Oblékací papírová panenka a panáček.

Hodnocení
118x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

What lives on a farm book

Knížka – jednoduchý text s vybarvováním.

Hodnocení
146x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

What lives in the ocean

Jednoduchý text s vybarvováním.

Hodnocení
156x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Anglická abeceda - plakát

Odkaz na anglickou abecedu s obrázky v mnoha barvách.

Hodnocení
131x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – ÚVOD

Úvod do globální metody čtení. Jednotlivé sady kartiček naleznete jako samostatné materiály, když zadáte do vyhledávače "globální…

Hodnocení
238x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – části těla

Sada obrázků částí těla.

Hodnocení
387x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení - domácnost

Sada obrázků věcí v domácnosti.

Hodnocení
205x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – dopravní prostředky

Sada obrázků dopravních prostředků.

Hodnocení
199x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
142x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – hygiena

Sada obrázků k tématu hygiena.

Hodnocení
182x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – jídlo

Sada obrázků s tematikou jídla.

Hodnocení
149x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
199x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
115x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
148x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
168x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
181x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – pole

Sada obrázků s tématikou pole.

Hodnocení
130x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
163x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – roční období

Sada obrázků ročních období.

Hodnocení
255x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – slovesa

Sada obrázků činností.

Hodnocení
133x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Globální metoda čtení – škola

Sada obrázků s tématikou škola.

Hodnocení
116x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
162x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb
Hodnocení
165x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Planety a trpasličí planety

Ke stažení z www.montessorimon.com. Kontrola a české popisky v přiloženém dokumentu.

Hodnocení
435x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Výroba dinosaura z plastové lahve od piva

Ke stažení na krokotak.com.

Hodnocení
215x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Atentát na Ferdinanda d'Este

Podklady pro dramatickou výchovu

Hodnocení
43x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Časová osa - starověký Egypt, Řecko a Řím

Časová osa, na kterou děti zaznamenávají údaje zjištěné z různých zdrojů (v našem případě z knih a pár článků)

Hodnocení
154x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Nejznámější faraoni Egypta

Úvodní text a skládačky jednotlivých konkrétních faraonů

Hodnocení
49x
plus
thumb

Rostliny čtvrtohor

Skládačky s rostlinami čtvrtohor a k nim list pro zapisování složených rostlin podle biomů Barva písma u skládaček odpovídá…

Hodnocení
81x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Jeskynní malby

Podklady (krátký text a ukázky) pro tvorbu jeskynních maleb

Hodnocení
88x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Sopka - návod

Stručný návod pro pokus k provedení dětmi

Hodnocení
36x
plus
thumb

Věstonická venuše

Předloha pro tvorbu Věstonické venuše z hlíny

Hodnocení
72x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Hra na velký třesk

Popis aktivity, kterou jsme zahajovali školní rok. Vyžaduje větší množství dětí (v našem případě šlo o cca 70 dětí od tří do 15…

Hodnocení
90x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Státy Evropy - vlajky a počet obyvatel;…

Karty na principu větší bere

Hodnocení
192x
Zdarma
0 Kč
plus
thumb

Města ČR - počty obyvatel

Karty pro hru větší bere (54 největších měst ČR)

Hodnocení
185x
Zdarma
0 Kč
Zaslání nového hesla
Pokud si nepamatujete své přihlašovací údaje a nemůžete nebo nechcete se připojit přes Facebook, zadejte prosím vaši e-mailovou adresu a my vám rádi zašleme nové náhradní heslo.